Rejestracja ABI

Odwołanie ABI

Zgłoszenia odwołania ABI do rejestracji Generalnemu Inspektorowi należy dokonywać wyłącznie przy użyciu formularza odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934, Wzór odwołania ABI dostępny jest tutaj). Wypełniając zgłoszenie odwołania ABI, należy pamiętać o podaniu daty i przyczyny odwołania ABI.