Rejestracja ABI

Ogólnokrajowy Rejestr ABI

GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z art. 46c u.o.d.o. rejestr zawiera informacje, o których mowa w art. 46b ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c  u.o.d.o., tj.:

  • Część A. Oznaczenie administratora danych

    Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania administratora danych oraz REGON - jeśli został nadany.

  • Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji

    Imię i nazwisko ABI oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

Rejestr prowadzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest źródłem informacji o zarejestrowanych ABI i jest dostępny na stronie internetowej https://egiodo.giodo.gov.pl/abi_register.dhtml. Dzięki dostępnej wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarówno administratorów danych, którzy powołali ABI, jak i konkretnych osób pełniących te funkcje. Można przy tym korzystać z różnych kryteriów wyszukiwania, takich jak np. nazwa administratora danych, REGON, dane adresowe jego siedziby czy imię i nazwisko powołanego ABI.

Przejdź do Rejestru ABI.