Zgłoszenie ABI do rejestru

Konieczny urzędowy formularz

Zgłoszenia powołania administratora bezpieczeństwa informacji należy dokonać na urzędowym formularzu, którego wzór określony został w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934).

Wzór zgłoszenia powołania ABI do rejestru dostępny tutaj