Zgłoszenie ABI do rejestru

Termin dla dokonania zgłoszenia

Jeżeli administrator danych skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i powoła administratora bezpieczeństwa informacji, to - zgodnie z art. 46b ust. 1 u.o.d.o. – w ciągu 30 dni od dnia jego powołania powinien zgłosić go do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.