Zgłoszenie ABI do rejestru

Zgłoszenie drogą elektroniczną

Zgłoszenie powołania lub odwołania ABI można wysłać do GIODO drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępną pod adresem http://epuap.gov.pl lub Elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK), dostępny pod adresem http://www.biznes.gov.pl.

Na platformie ePUAP usługi umożliwiające wypełnienie i wysłanie do GIODO odpowiednich wniosków o powołaniu lub odwołaniu ABI można znaleźć w katalogu spraw, w dziale usług centralnych. Są to usługi o nazwach:

  1. Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, oraz
  2. Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Usługi te dostępne są również poprzez serwis eGIODO na stronie https://egiodo.giodo.gov.pl, gdzie w zakładce Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w części „Dla użytkowników ePUAP” znajdują się odwołania kierujące bezpośrednio do formularzy zgłoszenia powołania i zgłoszenia odwołania ABI.

Na platformie ePK odpowiednie formularze do wypełnienia i wysłania zgłoszenia powołania lub odwołania ABI można znaleźć w kategorii procedur „Ochrona danych osobowych”, w której udostępnione są odwołania do stron z opisem procedur dotyczących powołania i odwołania ABI, a tam - odwołania do właściwych formularzy. W serwisie eGIODO usługi umożliwiające wypełnienie i wysłanie wniosków o powołanie lub odwołanie ABI poprzez ePK dostępne są w zakładce Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, gdzie w części „Dla użytkowników platformy ePK” znajdują się odwołania kierujące bezpośrednio do elektronicznych wniosków zgłoszenia powołania i odwołania ABI.