Zgłoszenie ABI do rejestru

Złożenie podpisu

Należy pamiętać o prawidłowym złożeniu podpisu pod zgłoszeniem w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku administratora danych będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wymagany jest podpis tej osoby. W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych potrzebny będzie podpis osoby bądź osób upoważnionych do reprezentacji takich podmiotów, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.