Sprawdzenia dla GIODO

Kto dokonuje?

Sprawdzenia dokonuje ABI powołany przez administratora danych, zgłoszony przez tego administratora do ogólnokrajowego rejestru ABI prowadzonego przez GIODO i wpisany do ww. rejestru.