Sprawdzenia dla GIODO

Na czym polega?

Sprawdzenie polega na dokonaniu przez ABI czynności mających na celu zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Sposób dokumentowania sprawdzenia określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745).