Sprawdzenia dla GIODO

Termin i zakres

Termin i zakres sprawdzenia określa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), w piśmie (wystąpieniu) o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, które kieruje do administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).