Sprawdzenia dla GIODO

Ważne!

Dokonanie przez ABI sprawdzenia, o które zwrócił się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie wyłącza prawa GIODO do przeprowadzenia kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.