Szkolenia dla ABI

Od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy stosowanie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest świadomy doniosłej roli, jaką ABI (przyszli inspektorzy ochrony danych) odgrywają i będą odgrywać w rozwijaniu w Polsce skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Fundamentem tego systemu jest niewątpliwie wiedza. Wiedza, w którą muszą być wyposażeni administratorzy bezpieczeństwa informacji jako fachowe podmioty będące dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających doradcami i wewnętrznymi audytorami w zakresie zgodności z nowymi regulacjami. Wiedza, którą ABI będą upowszechniać w organizacjach, w których zostali powołani, wśród osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych. Niewątpliwie zwłaszcza w okresie przygotowawczym do stosowania RODO wszelkie działania budujące świadomość prawną są niezwykle istotne.

Dlatego właśnie administratorom bezpieczeństwa informacji GIODO dedykuje sektorowe szkolenia dotyczące obecnych i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadzone są one przez ekspertów z Biura GIODO, ale też doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji z danego sektora. Dają one szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy ABI z poszczególnych sektorów, jak również na omówienie najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania funkcji ABI.

W zakładce Edukacja/Szkolenia ABI  będą na bieżąco udostępniane informacje o przeprowadzonych i planowanych szkoleniach dla zarejestrowanych administratorów bezpieczeństwa informacji z poszczególnych branż, jak również formularze rejestracyjne dotyczące najbliższych szkoleń.