Prowadzenie rejestru zbiorów danych

Podstawy prawne

Jednym z zadań administratora bezpieczeństwa informacji jest prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, który go powołał (art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.). Rejestr taki nazywany jest dalej lokalnym rejestrem zbiorów danych osobowych lub w skrócie lokalnym rejestrem zbiorów.

Wiąże się to jednocześnie z częściowym zwolnieniem administratora danych z obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi centralny, ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Zwolnienie to dotyczy zbiorów, w których nie przetwarza się danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o.

Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia zbiorów danych osobowych przez ABI określone zostały w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719).